Plötsligt är chokers på modet igen. Men vem är det egentligen som bestämmer att chokers är inne medan stora axelvaddar och oversizade kostymer från 80...