21 jun

Upphovsrätt och varumärkesskydd

 

När det gäller mode och design hör man ofta talas om så kallat varumärkesintrång eller den omdebatterade artikel 13 som klubbades igenom av EU i mars 2019. Men vad innebär egentligen copyright, eller upphovsrätt, och varumärkesskydd?

Copyrightlagen som vi kommer att behandla här är den svenska lagen och den omfattar allt skapat material. För att någonting ska omfattas av lagen krävs att det har uppnått någonting som kallas verkshöjd. Verkshöjd innebär att det du har skapat är unikt och att det inte är någonting som någon annan skulle kunna komma på av en slump. Ett exempel är om du skapar en t-shirt. Själva modellen av T-shirt har inget upphovsrättsskydd eftersom det är en design som flera använder. Skulle du däremot skapa en unik halsringning eller dekoration kan denna omfattas av upphovsrätten.

Copyright, eller upphovsrätt, tilldelas automatiskt och du som innehavare av något upphovsrättsskyddat material kan stämma andra som använder sig av din design utan din tillåtelse. Upphovsrätten varar dessutom i 70 år efter upphovsrättsmannens död.

Varumärkesskydd är någonting annat. För att få detta måste ditt varumärke vara helt unikt och dessutom ha uppnått verkshöjd. Du måste dessutom ansöka om detta hos Patentverket och den sökande måste dessutom betala för skyddet. Till skillnad från upphovsrätten sker det alltså inte automatiskt och varar inte heller lika länge. Det normala varumärkesskyddet måste förnyas efter 10 år.

Den 1:a januari 2019 skärptes dessutom den svenska varumärkeslagen när det gällde ansökningar om nya varumärken. Det innebär att det nu är viktigt att ange exakt vad som omfattas av ansökan. Ansökan ska dessutom innehålla en tydlig beskrivning av varumärket och vilka varor och tjänster som omfattas.

Inom modevärlden hör man oftast diskussioner om varumärkesintrång och brott mot upphovsrättslagen i samband med olika designer. Vissa företag har, tyvärr, allt för ofta gjort intrång på framförallt unga influensers designer och foton. Det är också i många fall svårt att bevisa att så verkligen är fallet då många av de större kedjorna helt enkelt anser att de “inspirerats” av designen. Det händer dock att anmälan om brott mot upphovsrättslagen leder till fällande domar med böter som följd.

Får man då hämta inspiration från en design och skapa någonting utifrån den? Både ja och nej. Om du skapar någonting för eget bruk kan du förstås hämta hur mycket inspiration du vill. Detsamma gäller om du till exempel köper ett mönster i en tygbutik och använder det för att sy kläder åt dig själv. Du får dock inte använda någon annans copyrightskyddade mönster, eller kopiera någons design, i saker som du själv sedan tänker sälja. Detta är ett återkommande problem framförallt när det gäller stickat där stickerskor, utan tillstånd, använder sig av andras mönster och sedan säljer produkten för egen räkning.

thunderstruck